Välkommen till Huvudvärksförbundet


Vi vill att personer med huvudvärk och deras anhöriga ska få bättre livskvalitet. Vi ger information, råd och stöd till den som är drabbad och till alla andra som möter huvudvärk. Vi arbetar för att påverka samhället så att huvudvärksdrabbade ska ges möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder en mötesplats för samtal, gemenskap, inspiration och vi hoppas att du finner vad du söker i vårt förbund.

 •    
                              
     
   
     
   

   

 •      
     
       
     
       
      
       

   

 • Avsnitt 4 av HeadPodd - SommarSpecial

  Nu har vi släppt nytt avsnitt av vår podcast. Lyssna gärna här>>


 • HuvudJournalen 107

  Under vecka 21 kommer nya numret av vår tidning, ett blandat nummer med intervju med Lars Edvinsson - mannen bakom CGRP, Karin som hittat en bra kombination, en checklista till läkarbesök och mycket annat. Redaktionen önskar er alla en God läsning och en Glad Sommar!
   
  Tidigare nummer av vår tidning hittar du genom att klicka här >>

 • Beslut från förbundsstämman 2017

  Den 20 maj 2017 höll förbundet sin stämma.
  Verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  I valet av styrelse valdes Vanja Lundvall till ny kassör på två år. Vice ordförande Bo Svensson och ledamöterna Mats Åkesson och Maria Jansson valdes alla om på två år. Ersättarna Anna-Lena Holgersson och Marie Lundberg valdes om på ett år och ersättarna Per Jansson och Maria Klintborg valdes in som nyval för 1 år. Till valberdning valdes Marianne Karlsson, Annika Ekedahl och Christina Sandh.

  Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 200 kr/år, för familjemedlem 50 kr/år samt medlemsavgift för ungdomar tom 30 år till 100 kr/år. En motion som föreslog att förbundets föreningskonto alltid ska hållas öppet för alla förbundets alla föreningar hade inkommit och besvarades av stämman med att alla föreningar har rätt att söka bidrag men just under 2017 kommer vissa län att prioriteras när bidragen beviljas eller avslås.

  Lars Edvinsson utnämndes till hedersmedlem i Huvudvärksförbundet.


 • Telefonrådgivning för medlemmar!

  Vår huvudvärkssjuksköterska Monicha Norén har rådgivning för medlemmar per telefon

  Måndagar kl 9:00-10:00

  Tel: 08-120 797 60.
  OBS, ibland är det många som ringer och svårt att komma fram, var då vänlig att försök senare.


  Monicha Norén

 •  Läkarlista

  Här finns en lista på kliniker och mottagningar som specialiserat sig på huvudvärk. Se listan

 

Kalendarium


 • Hjärnfonden 

   

 
HuvudvärksförbundetSt Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 StockholmTfn: 08-120 797 60kansliet@huvudvarksforbundet.se