Välkommen till Migränförbundet


Vi vill att personer med huvudvärk och deras anhöriga ska få bättre livskvalitet. Vi ger information, råd och stöd till den som är drabbad och till alla andra som möter huvudvärk. Vi arbetar för att påverka samhället så att huvudvärksdrabbade ska ges möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder en mötesplats för samtal, gemenskap, inspiration och vi hoppas att du finner vad du söker i vårt förbund.

 • Min sida


  Material


  Artiklar


  Aktiviteter

 • Urval av diagnoser som kan
  förknippas med huvudvärk:
  Spänningshuvudvärk
  Migrän
  Migrän med aura
  Bukmigrän
  Ögonmigrän
  Kronisk migrän
  Basilaris migrän
  Familjär hemiplegisk migrän
  Hortons huvudvärk
  Trigeminusneuralgi
  Ehler-Danlos syndrom
  Arnold Chiari


 • Deltagare till studie sökes!

  Migränkliniken i Värnamo har blivit uttagen till att delta i en internationell studie för att ytterligare dokumentera en redan beprövad behandlings metod.
  Vi söker därför dig som lider av migrän.
  Du betalar bara samma avgift som vid ett landstings besök. Studien påbörjas i augusti då vi kallar till det första läkarbesöket. För att få komma med i studien, ber vi dig fylla i en ansökan. Den får du genom att skicka in dina kontaktuppgifter till oss. Ladda ner filen här >>

  Vi kommer därefter att ta en personlig kontakt med dig och ge mer information.
  Har du frågor, vänligen kontakta oss.
  Monicha Norén / Klinikchef
  Migränkliniken
  Silkesvägen 26
  331 53 Värnamo
  Tel 0370 -129 80
  info@migrankliniken.se
  www.migrankliniken.se 


 • Männens intervjuer

  Nu finns det flera intressanta artiklar med män att läsa. Det var i samband med temat Män och huvudvärk som vi ställde frågor till män som har huvudvärk.
  Du kan läsa intervjuerna här>>


 • Nya styrelsen

  På stämman den 24 maj som vi hade vid Tollares folkhögskola valdes det en ny förbundsstyrelse.
  Migränförbundets styrelse>>


 • HuvudJournalen

  HuvudJournalen 95 har temat Män och huvudvärk.
  Dessa sidor finns i mitten som en bilaga så att de lätt kan tas ut om man vill spara eller ge vidare. Numret innehåller även annat smått och gott som vi hoppas ni läsare har behållning av.
  Trevlig läsning!

  Tidigare nummer av Migränbladet hittar du genom att klicka här >>

 • Hur står det till med mäns huvudvärk?

  I och med temat Män och migrän ville vi ta reda på mer om detta och därför sammanställde vi ett frågeformulär riktat till just män. I HuvudJournalen 95 kan ni läsa mer om det hela och alla svar kan ni ladda ner här >>


 • Frågesvar Quizz

  Hoppas du har lyckats svara på frågorna i 
  HuvudJournalens frågesport Quizz.

  Annars hittar du svaren på frågorna här>>


 • Amanda i Bryssel

  EHA, European Headache Alliance, genomförde nyligen sitt årliga möte i Bryssel och Migränförbundets styrelseledamot Amanda Sandholm var på pats som vår representant.
  Läs här hennes berättelse om mötet >>


 • Förbundsstämma 2014

  Härmed kallas föreningarna till förbundsstämma enligt Migränförbundets stadgar, se mer i särskild information som sänds per post till varje förening.
  När: Lördag den 24 maj 2014, kl.13.00.
  Plats: Tollare folkhögskola, Nacka.
  Motioner till stämman ska vara skriftliga och inlämnade till förbundsstyrelsen senast 60 dagar före stämman, det vill säga senast den 25 mars.
  Anmälan: Föreningarna ska anmäla sina ombud och ersättare senast 40 dagar före stämmans början, det vill säga senast den 14 april.
  Stämmohandlingar: Stadgeenliga stämmohandlingar kommer att tillsändas samtliga anmälda ombud 30 dagar före stämman, det vill säga senast den 24 april.


 • Valberedning 

  Inför årsmötet 2014 som hålls i slutet av maj tar SMIF´s valberedning gärna emot förslag till nomineringar. Om du vill veta hur vår styrelse arbetar, vilka mål vi har och hur vår verksamhetsplan ser ut är du välkommen att kontakta valberedningen@migran.org.

  Vi behöver ditt/dina förslag snarast och senast den 30 april 2013. Vi kontaktar sedan den/de du föreslagit. Kanske är du själv intresserad?

  Vill du hellre ringa? Valberedningens sammankallande är Birgitta Killgren Hultgren 0708 901293. Du kan också kontakta SMIF´s kansli 08 660 55 35.  Välkommen!


 • Sida med vårt material lanseras!


  Nu finns allt vårt material på hemsidan. 
  Här finns böcker, informationsfoldrar 
  och huvudvärksdagböcker.
  Besök sidan här


 •  Läkarlistan på plats

  Nu finns en lista på kliniker och mottagningar som specialiserat sig på huvudvärk. Se listan

 

Nyheter

Kalendarium

Blogg

Aktiviteter i landet
Kanslichefen bloggar:Sitter och samlar ihop våra föreningars verksamhetsberättelser för 2013 och kan stolt konstatera att det erbjuds en rad saker på...
 
 • Hjärnfonden 
 
Svenska MigränförbundetBanérgatan 55, 115 53 StockholmTfn: 08-660 55 35Fax: 08-660 01 77kansliet@migran.org