Guidad visning Skarhults slott

2017-07-01 Guidad visning Skarhults slott – Den dolda kvinnomakten

Tid: Lördag 1 juli.
Övrigt: Inbjudan går ut till alla hela
Huvudvärksförbundet, begränsat antal platser.