Välkommen till Huvudvärksföreningen Sörmland


Huvudvärksföreningen Sörmland är en länsförening inom Huvudvärksförbundet, som vill stödja initiativ som hjälper människor med migrän, Hortons huvudvärk eller annan svår huvudvärk. Vi vill också bedriva studie- och informationsverksamhet om dessa huvudvärkar. Vi vill också verka för att minska den isolering som ofta drabbar människor med svår huvudvärk samt medverka till att få bort fördomar om våra huvudvärkar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2019


 
Till Medlemmarna i Huvudvärksföreningen Sörmland

Kallelse till Årsmöte i Huvudvärksföreningen Sörmland den 21 mars kl 16.30

Rum 203 i ABFs lokaler Kungsgatan 14 i Eskilstuna

Härmed kallas alla medlemmar i Huvudvärksföreningen Sörmland till årsmöte den 21 mars. På årsmötet ska bl a redogörelser för verksamhet och ekonomi för föreningen för 2018 godkännas.

Diskussion och beslut om verksamheten för 2019 ska ske.

På årsmötet ska väljas styrelse och revisor.

 Ordförande: (Nuvarande Frida Lundström)

 Kassör: (Nuvarande Ingemar Färm)

 Övriga styrelseuppdrag:

 Revisor: (Nuvarande Margareta Jansson)

Sammanträdeshandlingarna kommer att delas ut till de medlemmar som kommer att delta på årsmötet.

Meddela gärna undertecknad senast 19 mars om du kommer så att vi kan beställa rätt antal mackor.

Bästa hälsningar Ingemar Färm

Kassör i Huvudvärksföreningen Sörmland

Tel: 070-232 22 04

E-post: ingemar.farm@telia.com


 

Vårträff på Helgarö  tisdagen 8 Maj 2018 kl 11.00

                                                                              Troligtvis blommar alla Backsippor på Helgarö åsar då.  Tag på oömma skor, det är ganska oländig terräng på sina håll.

Peter och Yvonne Bladsjö bjuder på soppa och kaffe. Anmäl senast två dagar innan, om du vill komma med, 073-8091131 eller bladsjo.yvonne@telia.com

Adressen är Helgarö Eka 2 i Strängnäs och det är ca 2 mil från Eskilstuna respektive Strängnäs och 3 kilometer från bron i Björsund.

Styrelsen


 Årsmöte onsdagen den 28 mars 2018 kl 17.30

Lokal: ABF Kungsgatan 14 Eskilstuna

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna 
 3. Dagordning 
 4. Val av årsmötesfunktionärer 
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. 2 justerare
 5. Verksamhetsberättelse för 2017, redovisas på årsmötet 
 6. Ekonomisk redovisning för 2017, redovisas på årsmötet
 7. Revisorns berättelse för 2017, redovisas på årsmötet
 8. Styrelsens ansvarsfrihet 
 9. Diskussion och beslut om verksamheten 2018
 10. Val av styrelse och revisorer
  1. Ordförande på 2 år. Frida Lundström valdes på årsmötet 2017 på 2 år och har alltså ett år kvar av sin mandatperiod
  2. Vice ordförande: Yvonne Bladsjö på 2 år
  3. Kassör på 1 år: Ingemar Färm
  4. Sekreterare: Vakant
  5. Övriga ledamöter på 1 år; Vakanta
  6. Suppleanter Vakanta
  7. Revisor: Margareta Jansson 

Å styrelsens vägnar

Ingemar Färm

Kassör


 

Välkommen till julfest den 14 december 2017

Alla medlemmar inbjuds till Julfest med Huvudvärksföreningen Sörmland den 14 december 2017 kl 17.30 på Grekiska kolgrillsbaren, Fristadstorget 6, Eskilstuna

 Föreningen bjuder på mat och dryck (ej alkohol) upp till 200kr/person. De har även vegetariska rätter och smårätter.

 Vi behöver din anmälan senast måndag den 12e på e-post eller SMS till undertecknad Ingemar Färm. 

Bästa hälsningar

Ingemar Färm

070-232 22 04

ingemar.farm@telia.com


Välkommen på föreningsmöte den 9 november 

2017 kl 17.30.

i ABFs lokaler Kungsgatan 14 i Eskilstuna

Tema - Ovanliga huvudvärkssjukdomar – den här gången Horton 
Föreningens vice ordförande Yvonne Bladsjö inleder och håller i diskussionen efteråt.

 Övriga punkter på mötet:

 • Diskussion om innehåll på kommande föreningsmöten julfest 14 december
 • Verksamhetsplan för våren 2018 2a torsdagen i varje månad (11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj-påskutflykt i naturen?-, 14 juni)
 • Starta lokal verksamhet i de tre länsdelarna. Vi behöver kontaktpersoner i varje länsdel. Hör av dig om du eller någon du känner vill bli kontaktperson

- Eskilstuna-Strängnäs och övriga orter utefter E20-sträckan (53 medlemmar)

- Katrineholm-Flen och övriga orter utefter väg 52/55/57 (22 medlemmar)

- Nyköping-Oxelösund E4-sträckan (21 medlemmar)

 • Kompletteringsval till styrelsen (sekreterare, övriga styrelseledamöter samt ersättare/suppleanter) Har du förlag på personer kan du höra av dig till någon i styrelsen, se nedan. Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning: Ordförande. Frida Lundström, Vice ordförande: Yvonne Bladsjö, Kassör: Ingemar Färm. Revisor: Margareta Jansson. 


Bästa hälsningar

Frida Lundström                  Yvonne Bladsjö         Ingemar Färm

Tel: 070-0470082                    Tel: 0152-14397          Tel: 070-232 22 04

frida.lundstrom89@gmail.com            bladsjo.yvonne@telia.com      ingemar.farm@telia.com


Alla medlemmar inbjuds till

Föreningsmöte i Huvudvärksföreningen Sörmland

den 12 oktober 2017 kl 17.30.

i ABFs lokaler Kungsgatan 14 i Eskilstuna

 

Tema: Ovanliga huvudvärkssjukdomar – den här gången Arnold Chiari

Föreningens ordförande Frida Lundström inleder och håller i diskussionen efteråt.

 Övriga punkter på mötet:

 • Diskussion om innehåll på kommande föreningsmöten 9 november och 14 december (julfest?) Verksamhetsplan för våren 2018 2a torsdagen i varje månad (11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj-påskutflykt i naturen?-, 14 juni)

 • Starta lokal verksamhet i de tre länsdelarna. Vi behöver kontaktpersoner i varje länsdel. Hör av dig om du eller någon du känner vill bli kontaktperson

- Eskilstuna-Strängnäs och övriga orter utefter E20-sträckan (53 medlemmar)

- Katrineholm-Flen och övriga orter utefter väg 52/55/57 (22 medlemmar)

- Nyköping-Oxelösund E4-sträckan (21 medlemmar)

 • Kompletteringsval till styrelsen (sekreterare, övriga styrelseledamöter samt ersättare/suppleanter) Har du förlag på personer kan du höra av dig till någon i styrelsen, se nedan. Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning: Ordförande. Frida Lundström, Vice ordförande: Yvonne Bladsjö, Kassör: Ingemar Färm. Revisor: Margareta Jansson.

Bästa hälsningar

Frida Lundström                                    Yvonne Bladsjö                Ingemar Färm

Tel: 070-0470082                                    Tel: 0152-14397                 Tel: 070-232 22 04

frida.lundstrom89@gmail.com                 bladsjo.yvonne@telia.com ingemar.farm@telia.com

_________________________________________

Kallelse till

Årsmöte i Huvudvärksföreningen Sörmland den 4

september 2017 kl 17.30

 Rum 203 i ABFs lokaler Kungsgatan 14 i Eskilstuna

Härmed kallas alla medlemmar i Huvudvärksföreningen Sörmland till årsmöte den 4 september.

På årsmötet ska bl a

- redogörelser för verksamhet och ekonomi för föreningen för 2016 godkännas.

- diskussion och beslut om verksamheten för 2017-18 ske. Vid senaste årsmötet diskuterades följande idéer: Grundidén ska vara att ha en bestämd lokal (ABF) för möten en viss tid och dag varje månad. Träffarna ska t ex handla om olika huvudvärksdiagnoser, terapier och behandlingar. Inledare ska kunna vara medlemmar med de olika diagnoserna eller lokala läkare eller andra specialister. Andra tänkbara aktiviteter är caféträffar, badträffar mm. Information om verksamheten ska ske genom mail direkt till medlemmarna, information på hemsidan samt Föreningsnytt i Eskilstuna Kuriren.

På årsmötet ska väljas styrelse: Följande förslag finns: Ordförande på 2 år. Frida Lundström, Vice ordförande: Yvonne Bladsjö Valdes på årsmötet 2016 på 2 år, Kassör på 1 år: Ingemar Färm, Revisor: Margareta Jansson

Har du förlag på fler personer till styrelsen kan du höra av dig till nuvarande ordförande Ingemar Färm, se nedan.

Sammanträdeshandlingarna kommer att delas ut till de medlemmar, som kommer att delta på årsmötet. Meddela gärna undertecknad om du kommer så att vi kan beställa rätt antal mackor.

Bästa hälsningar

Ingemar Färm, Ordförande i Huvudvärksföreningen Sörmland, Tel: 070-232 22 04, E-post: ingemar.farm@telia.com

Årsmöte 22 november 2016

Årsmötet beslutade att byta namn från Migränföreningen till Huvudvärksföreningen i enlighet med förbundets byte av namn till Huvudvärksförbundet. På årsmötet omvaldes Ingemar Färm till ordförande. Två nya styrelseledamöter Yvonne Bladsjö och Frida lundström valdes in som vice ordförande resp sekreterare.

Styrelsemöte tisdag 24 januari 2017

Förslag på föreningsaktiviteter 2017: 1. Studiecirkel 2. Konstmuseum 3. Promenader 4. Cafe 5.Bokcirkel 6. Filmvisning typ bokcirkeln 7. Promenad och besök på landsbygden. 8. Baka 9. Frukostmöte.

Nästa möte tisdag 14 mars 2017

ABF Eskilstuna Kungsgatan 14 , Rum 204, Kl: 16:00. Diskussion om en förläsning om Chiari Missbildning. Frida Lundström förbereder. Fotrsatta diskussioner om föreningsaktiviteter under resten av året.

Alla medlemmar välkomna. 

 

 


Nedan bilder från julträffen 2014 då vår Migränförening avslutade hösten 
med en tidig och läcker julsmörgås med Eskilstunas egen julmust samt kaffe 
och saffranskaka.

   

 


Genomförda träffar under våren 2015


Bok och cafe´träffar på Eskilstuna Stadsbibliotek

Årsmöte med Förbundets och vår ordförande Ingemar Färm.

Vårutflykt. 
Vi besökte Sofiebergsåsen i Kjula och vandrade bland backsipporna. 
Därefter färd till Jäders Mälby.

 

På gång i Sveriges huvudvärksföreningar

Till Huvudvärksförbundets webbplats »
 

Kalendarium

 • Inga aktuella händelser
 •  

 •  

 •  


   

 •  


 •  


   

 • Hjärnfonden