HuvudJournalen

     

HuvudJournalen är vår medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år.  

Sveriges enda specialtidning om huvudvärk. I HuvudJournalen kan du läsa intressanta reportage om människor, om deras vardag och hur de tacklar sin huvudvärk. Vi rapporterar också om forskning, nyheter, om våra föreningar samt ger tips och råd och mycket mer. Trevlig läsning!

Utgivningsdatum 2017:
Nr 106             Vecka 12                      Manusstopp: 6/2
Nr 107             Vecka 21                      Manusstopp: 10/4
Nr 108             Vecka 39                      Manusstopp: 14/8
Nr 109             Vecka 50                      Manusstopp: 30/10